THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS
THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM - SƠN MAXXS VIỆT NAM | MAXXS PAINT | SƠN MAXXS

Chi tiết bài viết

THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

   
   Thước kéo màu sơn  
     

 

 

 Máy kiểm tra độ bền thời tiết (QUV):

 Máy đo độ bền chà rửa ướt (Abrasion Srub Tester):

 

Máy Phân tán PTN (Lab Disperser):

 Cân điện tử:

Máy đo độ nhớt high shear (ICI Viscometer):

 

 

Các bài viết khác